Analizujemy, a następnie przedstawiami klientowi szczegółowy raport dotyczący sytuacji rynkowej danej branży lub konkretnego produktu. Raport obejmuje ogólne następujące sekcje:

  • przedziały cenowe produktu;
  • trend branży;
  • lokalizacje surowców pod produkcję;
  • logistyka (możliwości transportowe dla konkretnych surowców i gotowych produktów);
  • ograniczenia prawne.

电话:+48 33 482 00 89