• wyszukiwanie produktów i usług;
  • selekcja dostawców;
  • negocjacje cenowe;
  • odbiory jakościowe;
  • wyjazdy z klientem do producentów;
  • załatwianie wsparcie przy wypełnianiu formalności celnych;
  • obsługa transportu;
  • obsługa imprez targowych.

Procedura organizacji importu

Rozpoznanie rynku producentów oraz zebranie pierwszych ofert cenowych 1-2 tygodni.
Negocjacje cenowe wg. wytycznych uzyskanych od importera 1-2 tygodni.
Ustalanie szczegółów dotyczących zamawianego towaru – uzgadnianie próbek 2-3 tygodni.
Produkcja – termin ustalany przez producenta zależny od zamawianej ilości towaru.

Przy pierwszym imporcie danego towaru należy założyć przedział czasowy od 1 do 2 miesięcy licząc od pierwszego zapytania ofertowego do dostawy towaru do klienta.
Wyżej wymienione terminy mogą się różnić w zależności od branży, towaru i innych czynników.

Informacje wymagane od klienta

  • nazwa towaru z dokładnym opisem;
  • specyfikacja techniczna (jeżeli dotyczy) oraz próbki, które zostaną wysłane producentowi celem porównania;
  • oczekiwany przedział cenowy lub cena docelowa.

Tel: +48 33 482 00 89

(Hebei, Cangzhou 2014 - Negocjacje cenowe w fabryce maszyn do druku opakowań)