1. Podaż

Ze względu na stale rosnący popyt na produkty niemalże z każdej branży, Chiny skupią się na przeprowadzeniu reform dotyczących produkcji i wprowadzeniu prawa nieodbiegającego od międzynarodowych regulacji. Tzw. „reforma podaży” przeprowadzona w 2016 roku będzie miała na celu promowanie konkurencyjności i przywrócenie wzrostu ekonomicznego przez wielosektorową produkcję. Kluczowym pojęciem przeprowadzenia tych reform będzie „produktywność”. W oparciu o reformę podaży, promowana będzie strategia innowacji, selekcja przedsiębiorstw spełniających wymagania międzynarodowe, zmniejszenie kosztów korporacyjnych oraz efektywne inwestycje.

2. Innowacja i przedsiębiorczość

W 2016 roku Chiny będą nadal kontynuować swoją strategię opartą na innowacji i promocji przedsiębiorczości. seria reform ma pobudzić kreatywność i wzrost modernizacji tradycyjnych form przemysłu. Technologia innowacyjna w Chinach widoczna jest już wszędzie. Ponadto, rząd chiński nadal przeprowadzać będzie serię reform i kampanii promujących myśl innowacyjną wśród chińskich przedsiębiorców. Zreformowany zostanie również system prowadzenia badań naukowych oraz mechanizm edukacyjny zorientowany w tej chwili na egzaminach. Noworocznym postanowieniem chińskiego rządu jest doporwadzenie przedsiębiorstw, rządu i instytucji naukowych do ścisłej współpracy mającej na celu budowanie platformy innowacyjnej.

3. Dwukierunkowe otwarcie

Chiny będą również promować dwukierunkowe otwarcie na najwyższym poziomie. W związku z tym zwiększony zostanie handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne oraz międzynarodwa współpraca w zakresie produkcji. Ponadto, Chiny zamierzają podpisać kolejne umowy inwestycyjne i rozszerzyć strefy wolnego handlu. W planie dwukierunkowego otwarcia na pewno pomogą już wdrażane inicjatywy rządu chińskiego, m.in. „Jeden Pas i Jedna Droga” oraz Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych.

4. Redukcja zapasów

Chiny od jakiegoś czasu zmagają się z problemem na rynku nieruchomości. Miliony mieszkań budowanych w czasie największego rozwoju gospodarczego teraz stoją puste. Aby rozwiązać problem nadwyżki rynku nieruchomości, chiński rząd musi przeprowadzić serię reform umożliwiających nabywanie mieszkań przez przyjezdnych robotników. Sam proces wyprzedawania zalegających mieszkań będzie długotrwały. W tym czasie rząd musi rozluźnić procedury meldunkowe, tak aby przyjezdni mogli stać się pełnoprawnymi właścicielami mieszkań. 

5. Zmniejszenie nadwyżki przemysłowej

Rząd chiński będzie aktywnie kontrolował nadwyższkę produkcyjną powstałą w wyniku ogromnego wzrostu gospodarczego ostatnich lat. Chińskie przedsiębiorstwa będą musiały kierować się zasadami rynkowymi i prawnymi, które ograniczą kolejny wzrost nadmiernej produkcji. Obecnie nadwyższka produkcyjna dotyczy głównie przemysłu ciężkiego: stali, cementu, aluminium, itp. Obniżając wytwarzanie metali ciężkich, chiński rząd jednocześnie chce zwiększyć produkcję w sektorach bezpieczeństwa publicznego, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska.

6. Pomoc dla słabiej rozwijających się regionów

W 2016 roku Chiny mają skupić się na wyrównaniu szans oraz zmniejszeniu przepaści gospodarczej między rozwiniętymi a ciągle rozwijającymi się regionami kraju. Wprowadzony zostanie system mechanizmów rynkowych opartych na szerokich inwestycjach i budowie infrastruktury. Ponadto, zmiany sięgną również siły roboczej, która zostanie dostosowana do stale zmieniającego się środowiska pracy. Do tej pory, większość wielkobudżetowych inwestycji była przeprowadzana z pominięciem słabiej rozwijających się regionów Chin. W tym roku, seria inwestycji ma dotyczyć zwiększenia urbanizacji oraz budowy infrastruktury regionalnej