Współpraca z zakresu komunikacji, innowacji i technologii

Współpraca w ramach formatu 16+1 między Chinami a krajami EŚW obejmuje wiele aspektów rozwoju. Istotnym mechanizmem umożliwiającym współpracę jest polepszenie infrastruktury i komunikacji. Fundusze przewidziane na projekty inicjatywy 16+1 będą finansować budowę dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i portów tak, aby wymiana towarów i osób była szybka i płynna. W tym przypadku, budowa infrastruktury komunikacyjnej wiąże się ściśle z najważniejszą inicjatywą kadencji Przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga „Jeden pas i jedna droga” (chin.一带一路 yīdài yīlù), czyli budową Nowego Jedwabnego Szlaku.

W ostatnich latach Chiny zmierzają nie tylko w kierunku gospodarczego, ale i innowacyjnego mocarstwa. Chiński rząd nakłada miliony yuanów na rozwój innowacji i technologii, aby zmienić swój wizerunek światowego producenta podróbek. Co więcej, Chiny zachęcają również kraje partnerskie z Europy Środkowo-Wschodniej do rozwoju technologicznego na rynkach krajowych i międzynarodowych. Część funduszy w ramach formatu 16+1 będzie skierowanych właśnie na badania nad innowacjami i najnowocześniejszą technologią, co przyczyni się to szybszego rozwoju cywilizacyjnego, nie tylko w regionie.

Wymiana kulturowa i edukacyjna

Tak daleko idące plany i projekty współpracy Chin i krajów EŚW nie miałyby przed sobą żadnych perspektyw bez wzajemnego poznania się. Kluczowym elementem współpracy jest, zatem wymiana kulturowa, która powala na lepsze zrozumienie drugiej strony i działanie w duchu równości, wzajemnego szacunku i zaufania.

 W ramach formatu 16+1 będą organizowane cykliczne wydarzenia kulturalne, seminaria i festiwale artystyczne, które przybliżą kulturę i dziedzictwo krajów partnerskich. Ponadto, ważnym punktem współpracy kulturalnej jest promocja turystyki w regionie, która umożliwi jeszcze bliższy kontakt z obcą kulturą.

Aby lepiej zrozumieć kraj partnerski niezbędna jest wymiana osób, które będą mogły kształcić się w zakresie kultury i języka. Dlatego też, oferowane są stypendia językowe dla studentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.  Co więcej, raz na dwa lata odbywać się będzie tzw. Forum Młodych Polityków, które da szansę młodzieży na wyrażenie swojej opinii na temat kierunku rozwoju współpracy.

 

O ile pierwszy dokument z tej serii wyglądał na deklarację chęci do współpracy, to już kolejne wskazują na zdecydowanie podjęte kroki z widocznymi efektami. Na forum inicjatywy 16+1 w Suzhou w listopadzie 2015 roku uzgodniony został „Strategiczny plan współpracy Chiny-EŚW 2020”, który ma wskazywać kierunek działania na kolejne 5 lat zgodnie z ustalonymi czterema zasadami partnerstwa: spokój, równość, reformy i cywilizacja. Miejmy nadzieję, że kolejne 5 lat współpracy przyniesie również znaczące korzyści dla Polski.