Współpraca ekonomiczna

Współpraca ekonomiczno-handlowa to główne założenie formatu “16+1”, które daje możliwości rozwojowe nie tylko dla Chin, ale również dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chiny inwestując w rozwój krajów EŚW mają nadzieję na zwiększenie obrotów handlowych, które pomogłyby chińskiej gospodarce na wyjście z kryzysu ekonomicznego ostatnich lat. W tym wypadku, kraje EŚW to nie tylko rynki zbytu dla chińskich produktów, ale również miejsce transferowe, gwarantujące łatwiejszy dostęp również do krajów Europy Zachodniej.

Zarówno Chiny, jak i kraje EŚW doszły do porozumienia, że w osiągnięciu celu gospodarczego rozwoju niezbędne są dwukierunkowe inwestycje i aktywna wymiana handlowa. Dlatego też, co dwa lata odbywać się będzie spotkanie dotyczące promocji inwestycji i handlu formatu 16+1 na szczeblu ministerialnym. Ponadto obie strony będą zachęcać krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa do czynnego udziału w inwestycjach zagranicznych, które będą znacznie przystępniejsze dzięki ułatwieniu procedur. Duży nacisk w tym wypadku kładzie się również na zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do szukania możliwości inwestycyjno-handlowych w krajach partnerskich.

W działaniach zmierzających do nieustannego rozwoju handlowo-inwestycyjnego dla Chin i krajów EŚW swojego wsparcia udzieli kilka instytucji utworzonych specjalnie w tym celu, np. Izba Gospodarcza Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia w Warszawie, czy Sekretariat Promocji Inwestycji i Handlu Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia z oddziałami w Warszawie i Pekinie. Ponadto, regularnie będą organizowane targi i seminaria mające na celu wzmocnienie promocji handlowej i inwestycyjnej w krajach partnerskich, np. Targi Handlowo-Inwestycyjne Chiny-EŚW w Ningbo, targi dla małych i średnich przedsiębiorstw w prowincji Hebei, czy Seminarium Chiny-EŚW podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach.

Współpraca Chin i krajów EŚW nie ogranicza się tylko do tradycyjnych form rozwoju gospodarki. Promowane będą również nowe kanały handlowe, np. e-commerce i handel transgraniczny. Wszystkie działania gospodarczo-handlowe w tym formacie mają się odbywać w duchu równości, wzajemnego rozwoju z korzyścią dla wszystkich, jak również z naciskiem na stałe zwiększenie skali i poziomu wymiany.

Współpraca finansowa

Nieodłącznym elementem współpracy gospodarczej jest współpraca finansowa, która pozwala na wyrównanie szans dla krajów mniej rozwiniętych. Dlatego też jednym z postanowień formatu 16+1 jest finansowanie projektów pozwalających na realizację inwestycji zagranicznych i regionalnych.

Już w 2012 rok Chiny ustanowiły specjalny kredyt dla krajów EŚW sięgający 10 miliardów dolarów, który może zostać wykorzystany do celów inwestycyjnych. Ponadto, w 2013 roku oficjalnie rozpoczęto pierwszą fazę funkcjonowania funduszu przeznaczonego na współpracę Chiny-EŚW, który w tej chwili wchodzi w drugą fazę i osiągnął kwotę 3 miliardów dolarów.

Obie strony chcą znacznie uprościć procedury finansowania projektów międzynarodowych, dlatego też promowana jest wymiana walutowa SWAP i rozliczenia walutowe, przy czym ChRL bardzo mocno promuje rozliczenia w RMB. Aby finansowanie inwestycji międzynarodowych i wymiana handlowa były jeszcze łatwiejsze, niezbędna jest bliska współpraca z instytucjami finansowymi w Chinach i krajach EŚW. W związku z tym zachęca się banki i inne instytucje finansowe do zakładania oddziałów zagranicznych w krajach partnerskich. Duży udział w finansowym przedsięwzięciu formatu 16+1 ma niedawno założony z chińskiej inicjatywy Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), który ściśle współpracuje z instytucjami finansowymi krajów członkowskich, umożliwiając im płynne finansowanie inwestycji.